• 08 6683 3208
  • doricvietnamgroup@gmail.com
  • Chúng tôi trên mạng xã hội
Quy trình làm việc

Ký Hợp đồng tư vấn

 
BÀN GIAO HỒ SƠ THIẾT KẾ
 
Hai bên sẽ thống nhất phương án 3D chọn cuối cùng. Chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ trên, khách hàng thanh toán 20% giá trị hợp đồng còn lại. Hợp đồng được thanh lý thi công nội thất
 
 
Hồ sơ được in thành 2 bộ A4 gồm 1 bộ gốc có dấu và chữ ký của các thành viên tham gia thiết kế và hai bộ photo của bộ gốc AD HOME hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ thiết kế trước pháp luật. Khách hàng bảo quản hồ sơ gốc, mọi chỉnh sửa phải được bên thiết kế đồng ý vào hồ sơ gốc.
 
Một số bản vẽ thi công
 
 

BÁO GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT
 
Sau 05 ngày (kể từ ngày bàn giao 02 hồ sơ trên), AD HOME sẽ gửi Qúy khách hàng báo giá chi tiết các hạng mục cần thi công của công trình.